" The Fascination of the Agapornis"

 

by Guido Kempeneers

 

 

 

18 x Gold World Championship
16 x Silver  9 x Bronze

36 x Gold European Championship
29 x Silver  29 x Bronze

29 x Gold Belgium Championship
14 x Silver  9 x Bronze

 

Total number of medals : 189

<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>

Belgisch Kampionschap 2017

Wereldkampioenschappen 2017 Spanje

 

Agapornis personatus   Agapornis lilianae   Agapornis pullarius

Artikels   Tentoonstellingen

  Gebruiksvoorwaarden website   Foto's

          Gastenboek  
 

          

http://www.facebook.com/groups/lovebirds.all.over.the.world/

Visit also : https://facebook.com/comednv
Website is het laatst aangepast op 14-12-2017

Update : Agapornis pullarius

Met dank aan :

           

Horta Degens Zonhoven 

 

Niets van deze website mag worden verveelvoudigd en /of openbaar gemaakt worden door middel van een website, druk, microfilm, of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. No parts of this website may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm, website or any other without written permission from the publisher.
 

  Copyright 2003 - 2017  " The Fascination of the Agapornis ... "