" The Fascination of the Agapornis"

 

by Guido Kempeneers

 

 

 

32 x World Champion
26 x Silver   20 x Bronze

36 x European Champion - BVA Masters
29 x Silver  29 x Bronze

42 x Belgium Champion
20 x Silver  11  x Bronze

 

Total number of medals : 245

 

<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>

 

De meest zeldzaamste A. personatus tot nu toe

 

World Championhip Matosinhos Portugal 2020

 

Belgium Championship 2019
 

   Agapornis lilianae   Agapornis personatus
 

   Tentoonstellingen   Artikels

  Gebruiksvoorwaarden website   Foto's

          Gastenboek  


For the people who don't understand the Dutch language there is on each page
above in the left corner an translation button.
Have fun !
 

http://www.facebook.com/groups/lovebirds.all.over.the.world/

Visit also : https://facebook.com/comednv

 Website is het laatst aangepast op 31-10-2021
 


Met dank aan Comed voor hun steun, vertrouwen  en kennis.

   

I's about creating Winners

Niets van deze website mag worden verveelvoudigd en /of openbaar gemaakt worden door middel van een website, druk, microfilm, of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. No parts of this website may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm, website or any other without written permission from the publisher.
 

  Copyright 2003 - 2021  " The Fascination of the Agapornis ... "