slaty

Agapornis personatus slaty

 

Deze mutatie, oorspronkelijk ontstaan bij de fischeri, werd in de jaren negentig via transmutatie overgebracht naar de personatus. Slaty vererft incomplete dominant dus we spreken van EF slaty en DF slaty maar uiterlijk is er weinig verschil tussen EF en DF te merken.

Slaty is het gevolg van een mutatie van de keratine waaruit een veer is opgebouwd. Keratine is normaal hoornkleurig (zoals onze vingernagels) maar wordt bij slaty doorzichtig, glasachtig. Daardoor krijgt de eumelanine in de kern van de veer een heel andere invloed en ontstaat er een totaal andere interferentie in de sponszone waardoor er een volledig ander soort blauw licht wordt opgebouwd. In sommige veervelden kan er een beperkte toename van eumelanine zijn. (zie “Agaporniden, Handboek en naslaggids”, Dirk Van den Abeele, p. 285)

Slaty is het beste herkenbaar bij een personatus met één donkerfactor. De ervaring heeft geleerd dat het soms moeilijk kan zijn om een slaty blauw en slaty D blauw van elkaar te onderscheiden. Slaty blauw is meestal wel herkenbaar omdat de vogel er dikwijls uitziet als een blauwe personatus waar een grijs waas overheen ligt. Slaty met twee donkerfactoren ziet er op het eerste zicht uit als een DD blauwe personatus. Kwekers met voldoende slaty-ervaring weten wel hoe zo’n vogel herkenbaar is: slaty DD blauw is een ietsepietsie bleker van kleur en heeft een wat matter uiterlijk. Maar zoals er soms weinig verschil kan zijn tussen slaty blauw en slaty D blauw, zo zijn er ook slaty DD blauw die hun geheim niet prijs geven.

De slaty mutatie kan ook  in de groenreeks worden ingekweekt. We krijgen dan een Agapornis personatus slaty groen. Ook hier geldt dat bij een groene personatus met één donkerfactor de slatyfactor het beste tot uiting komt. Maar zoals bij de slaty blauw is het soms ook niet eenvoudig om een slaty groen van een slaty D groen te onderscheiden. Bij  slaty DD groen is het - in vergelijking met de DD blauw slaty - soms iets duidelijker om de vogel te onderscheiden van een gewone DD groene personatus. Maar die vaststelling is niet gebaseerd op veelvuldige ervaringen omdat slaty DD groen te weinig beschikbaar is om duidelijke conclusies te kunnen trekken. Het voornaamste herkenningspunt van slaty is de kleur van de stuit die bij iedere slaty bijna hetzelfde is, namelijk staalblauw grijsachtig. De enige uitzondering hierop is slaty DD blauw waar de stuit ongeveer dezelfde kleur heeft als bij DD blauw.

Sommige agapornidenliefhebbers maken ook een combinatie van slaty met violet wat resulteert in een Agapornis personatus slaty violet die niet echt herkenbaar is, noch als slaty noch als violet, maar op zich wel een aparte kleur heeft. De combinatie van deze twee mutaties wordt niet aanvaard op tentoonstellingen. Voor wedstrijden hebben we  enkel de groene of de blauwe slaty met één donkerfactor nodig.

Ondanks sommige herkenningsmoeilijkheden is de slaty in het algemeen een vrij sterke mutatie waarmee heel gemakkelijk kan gekweekt worden. Jonge slaty zijn al vrij vroeg herkenbaar zodra de eerste veertjes en slagpennen zichtbaar worden. Tijdens de jeugdrui kan onze slaty er tijdelijk wel wat minder mooi uitzien. Bij jonge blauwe slaty zal je tijdens de rui kunnen vaststellen dat het mooie grijsachtige uiterlijk verandert in een meer blauwachtig gevlekt vleugeldek. Ook het masker is dan meer grijsachtig gevlekt in plaats van egaal zwart. De groene slaty zal tijdens er de jeugdrui ook wat minder fraai uitzien omdat de psittacine in het masker soms tijdelijk de bovenhand krijgt.
Na de rui en op de leeftijd van één jaar of ouder zijn alle slatykleuren weer keurig aanwezig.

De enige echte moeilijkheidsgraad bij het kweken van slaty blauwe personatus is de  grijze aanslag in de nek.  Voor de groene slaty is het de rode aanslag op de borst en in de nek die voor hinder kan zorgen. Maar zoals bij alle mutaties geldt dat kwaliteit enkel bereikt wordt als er een doorgedreven en strenge selectie plaats vind. Als het kweekkoppel van goede kwaliteit is dan zal de grijze of rode aanslag meestal van tijdelijk aard zijn.

Standaardeisen

Kleurbenaming :  slaty

Internationale term :  slaty

Blauw met 1 donkerfactor en aanwezigheid van 1 of 2 slatyfactoren

Genetische formule EF :  bl_D/bl_D⁺ ; Slt⁺/Slt

Genetische formule DF :  bl_D/bl_D⁺ ; Slt/Slt

Voorhoofd, kruin, wangen en kin :  zwart

Ogen :  donkerbruin met onbevederde witte oogring

Snavel :  hoornkleurig met roze waas

Hals, nek en bovenborst :  wit

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek :  staalblauw

Mantel en vleugeldekveren :  dieper staalblauw dan de rest van het lichaam en geeft een  licht gehamerde indruk

Grote vleugelpennen :  staalblauwe buitenvlag en zwarte binnenvlag

Vleugelbochten :  wit

Stuit en bovenstaartdekveren :  staalblauw, grijsachtig

Onderstaartdekveren :  staalblauw

Staartpennen : de staartpennen zijn overwegend staalblauw met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een zwarte vlektekening

Poten :  grijs

Nagels :  een nuance donkerder dan de poten.

 


Slaty vererving

Uit de combinatie EF slaty & EF slaty zag ik geen verschil tussen mogelijke EF en DF slaty jongen en dus zullen proefparingen moeten uitmaken of een slaty EF of DF is.

Enkelfactorig slaty blauw & blauw, D blauw en DD mauve

EF slaty blauw x blauw h.blauw en  EF slaty blauw
EF slaty blauw x D blauw blauw,  EF slaty blauw, D blauw en EF slaty D blauw
EF slaty blauw x DD blauw D blauw en  EF slaty D blauw
EF slaty D blauw x blauw blauw, EF slaty blauw, D blauw en EF slaty D blauw
EF slaty D blauw x D blauw blauw, EF slaty blauw, D Blauw, EF slaty  en EF slaty D blauw
EF slaty kobalt  x DD blauw D blauw, EF slaty D blauw, DD blauw en EF slaty DD blauw
EF slaty DD blauw x blauw DD blauw en EF slaty D blauw
EF slaty DD blauw & D blauw D blauw, EF slaty D blauw, DD blauw en EF slaty DD blauw

 

Enkelfactorig slaty & Enkelfactorig slaty

EF slaty blauw x EF slaty blauw

blauw,  EF slaty blauw, DF slaty blauw

EF slaty blauw x EF D blauw

blauw, EF slaty blauw, DF slaty blauw, D blauw, EF slaty D blauw en DF slaty D blauw

EF blauw x EF DD blauw

D blauw, EF slaty D blauw  en DF slaty D blauw

EF slaty D blauw x EF slaty D blauw

blauw, EF slaty blauw, DF slaty blauw, D blauw, EF slaty D blauw,  DF slaty D blauw, DD blauw, EF slaty DD blauw en DF slaty DD blauw

EF slaty D blauw x  EF slaty DD blauw

D blauw, EF slaty D blauw, DF slaty D blauw, DD blauw, EF slaty DD blauw en DF slaty DD blauw

 

Dubbelfactorig slaty & blauw, D blauw en DD blauw

 DF slaty blauw x blauw

EF slaty blauw

 DF slaty blauw x D blauw

EF slaty blauw en EF slaty D blauw

 DF slaty blauw x mauve

EF slaty D blauw

 DF slaty D blauw x  blauw

EF slaty blauw en EF slaty D blauw

 DF slaty D blauw x D blauw

EF slaty blauw, EF slaty D blauw en EF D blauw

 DF slaty D blauw x DD blauw

EF slaty D blauw en EF slaty DD blauw

 DF slaty DD blauw x blauw

EF slaty DD blauw

DF slaty DD blauw x D blauw

EF slaty D blauw en EF slaty DD blauw

 

Dubbelfactorig slaty & enkelfactorig slaty

 DF slaty blauw x EF slaty blauw

EF slaty blauw en  DF slaty blauw

 DF slaty blauw &  EF  D blauw

 EF en DF slaty blauw en EF en DF slaty D blauw

 DF slaty blauw x  EF  DD blauw

 EF en DF slaty D blauw

 DF slaty D blauw x EF slaty blauw

 EF en DF slaty blauw, EF en DF slaty D blauw

 DF slaty D blauw x  EF slaty D blauw

 EF en DF slaty blauw,  EF en DF slaty D blauw,  EF en DF slaty D blauw

 DF slaty D blauw x EF slaty DD blauw

 EF en DF slaty D blauw, EF en DF slaty DD blauw

 DF slaty DD blauw & EF slaty blauw

 EF en DF slaty D blauw

 DF slaty DD blauw x  EF slaty D blauw

 EF en DF slaty D blauw, EF en DF slaty DD blauw

 

 

                 

 

           Back