EF gezoomd D groen

Agapornis personatus EF Gezoomd D groen

 

Artikel eveneens verschenen in de BVA uitgave van juni 2007

 

Toch eerst nog even uitleggen wat gezoomd ook alweer precies is en hoe dit vererft. Gezoomd betekent dat de eumelanine in de kern van de veren voor ongeveer 50% wordt opgebleekt. Maar de buitenrand of zoom van iedere veer blijft onaangeroerd, waardoor we de indruk krijgen dat iedere veer mooi omzoomd is door een donker randje. Het gezoomd effect is enkel actief op het vleugeldek, maar de rest van het lichaam is wel iets opgebleekt ten opzichte van een normaal D groene agapornis personatus.

Meestal zijn de uiterlijk EF gezoomde de mannetjes, maar dit neemt zeker niet weg dat poppen soms ook zichtbaar EF gezoomd kunnen zijn. Maar tussen de gezoomde onderling is er ook heel wat verschil en zal de ene al wat mooier zijn dan de andere. Het mooiste is het natuurlijk als de middenkern van de veren vijftig procent is opgebleekt en er een mooie donkere zoom zichtbaar is.

Het gaat hier om een dominante vererving, wat betekent dat er geen splitvogels voor gezoomd bestaan. Dat dit in het verleden wel werd aangenomen, is enkel te wijten aan het feit dat EF gezoomd niet altijd duidelijk herkenbaar is bij de poppen. Dus als er uit een koppeltje D groene plots een gezoomde in het nest ligt, betekent dit dat de pop van dit koppel EF gezoomd is en niet dat een van beide split is voor gezoomd.

 

 

Aangezien de gezoomde mutatie bij de personatus algemeen een beetje met uitsterven bedreigd is en nog maar een handvol kwekers deze mutatie in stand houdt, is het toch noodzakelijk om deze mutatie weer wat nieuw leven in te blazen. Je komt ze nog wel eens tegen in de blauwreeks, maar in de groenreeks lijkt het of deze van de aardbol verdwenen zijn, laat staan met één of twee donkerfactoren.

Nog een reden waarom deze groene gezoomde bijna niet meer gekweekt worden, is dat de rode aanslag onder het masker voor een bijkomende moeilijkheidsgraad zorgt. Er moet dus niet alleen geselecteerd worden op een mooi gezoomd uiterlijk, maar ook nog eens op een zo miniem mogelijke rode aanslag.

Daar ik zelf er nog nooit eentje met een donkerfactor in levende lijve had gezien, was het een uitdaging om ze zelf te gaan kweken. Eerst moest dus de standaardeis eens onder handen genomen worden om te bestuderen wat er verwacht wordt van een EF gezoomde agapornis personatus met één donkerfactor.

 

Kleurbenaming: EF gezoomd D groen (donkergroen)

International term: SF edged dark green

Aanwezigheid van één donkerfactor

Aanwezigheid van één factor gezoomd

Genetisch formule: bl +_D/bl+_D+ ; Ed+/Ed

 

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: grijs op licht oranjerode achtergrond

Ogen: donkerbruin met onbevederde iris

Snavel: rood

Hals, nek en bovenborst: geel

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: opgebleekt donkergroen

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De schacht is grijszwart en de kern van de veer is opgebleekt waardoor het zoomeffect ontstaat.

Grote vleugelpennen: opgebleekte donkergroene buitenvlag en donkergrijze binnenvlag

Vleugelbochten: geel

Stuit en bovenstaartdekveren: opgebleekt donkergroen met mauve waas

Onderstaartdekveren: opgebleekt donkergroen

Staartpennen: overwegend donkergroen met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-geel-zwarte vlektekening.

Poten: grijs

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Met deze gegevens in het achterhoofd kon de kweek ervan beginnen. Bij aanvang moest ik gebruik maken van een EF gezoomde D blauwe, en als gevolg was er een geringe rode aanslag onder het masker merkbaar. Maar uiteindelijk viel dit goed mee en de rode aanslag was eigenlijk niet meer dan een lichte waas die na de rui zo goed als helemaal verdween.

Wat betreft de kweek is het alvast zeker geen zwakke mutatie, maar is er enkel de moeilijkheid om een goede keuze te maken met de oudervogels. Gezien het probleem om gezoomde groene personata te vinden, zit er niets anders op dan deze zelf te kweken.

 

 

Laten we ervan uitgaan de we starten met een koppel EF gezoomd D blauw & groen, dan bekomen we volgende nakomelingen:

 

-groen/blauw

-D groen/blauw

-EF gezoomd groen/blauw

-EF gezoomd D groen/blauw

 

Mocht onze groene personatus ook split zijn voor blauw dan bekomen we volgende nakomelingen.

 

-groen/blauw

-D groen/blauw

-EF gezoomd groen/blauw

-EF gezoomd D groen/blauw

-blauw

-D blauw

-EF gezoomd blauw

-EF gezoomd D blauw

 

Wat betreft de EF gezoomde nakomelingen uit dit koppel kunnen we er wel vanuit gaan dat dit de mannetjes zullen zijn. Er zullen percentagegericht ook evenveel EF gezoomde poppen zijn, alleen zijn deze niet altijd goed herkenbaar. Enkele kenmerken kunnen soms wel aangeven dat we met een EF gezoomde pop hebben te maken.

Het valt mij althans op dat sommige EF gezoomde poppen iets lichter van kleur zijn dan een gewone blauwe of groene personatus. Sommige poppen laten een miniem gezoomd effect zien in de primaire vleugeldekveren, maar dan moet je toch wel wat ervaring hebben om dit te herkennen. Er zijn natuurlijk ook poppen die heel duidelijk het gezoomd effect laten zien en andere die hun gezoomde eigenschap totaal verborgen houden voor de buitenwereld. Een factor gelukt hoort hier, zoals altijd bij kweken, wel op zijn plaats denk ik.

Maar aangezien we genoeg hebben aan één oudervogel die in het bezit is van deze gezoomde mutatie, hoeven we ons geen zorgen te maken over de gezoomde poppen als we D groen gezoomde willen kweken.

 

Als we uit ons samengesteld kweekkoppel onze eerste EF gezoomde D groene hebben, hoeven we deze alleen nog te koppelen aan wildkleuren. Aangezien in deze combinatie onze EF gezoomde D groene nakomelingen split zijn voor blauw, moeten we rekening houden dat deze factor bij sommige altijd verborgen aanwezig zal zijn. Eén op vier jongen kunnen namelijk deze blauwfactor erven van de man. Maar door onze EF gezoomde D groene steeds te blijven koppelen aan mooie wildkleuren zonder rode aanslag zal de kwaliteit van onze gezoomde steeds verbeteren, ook al zijn deze split voor blauw. Eigenlijk zou er tussen een groene en een groene split voor blauw uiterlijk geen verschil mogen zijn. Het is namelijk niet zo dat als een agaporniden split is voor blauw, dat deze dan automatisch fouten mogen vertonen.

 

Hopelijk zal dit artikel enkele personatus-kwekers er toch van kunnen overtuigen deze mutatie niet verloren te laten gaan, maar ze weer (desnoods beperkt) te kweken. Als we de foto’s bekijken van de EF gezoomde D groene agapornis personatus is het toch duidelijk dat het hier gaat om een zeer mooie mutatie. Succes ermee !

 

Back