Dominant bont

Agapornis personatus dominant bont

 

                                                                                       

Algemene beschrijving


Dominant bont is meer dan tien jaar geleden in Portugal ontstaan bij de fischeri  en is later via transmutatie overgebracht naar de Agapornis personatus. Of het nu verantwoord is of niet om een mutatie van de ene soort over te brengen naar een andere soort laat ik in het midden. Maar het is wel een feit dat de dominante bonte Agapornis personatus een ontzettend mooie mutatie is. Gezien deze in alle niet eumelanine reducerende mutaties kan worden ingekweekt zijn er toch weer heel wat combinatie mogelijkheden voor onze Agapornis personatus.

Vooraleer ik het ga hebben over de kweek en de opgroei van de dominant bonte personata ga ik eerst even kort schetsen want dominant bont juist betekent en welk effect dit heeft op onze Agapornis personatus.
Dominant bont is eigenlijk een erfelijke kleurafwijking en wordt veroorzaakt door een willekeurige storing in het afzetten van pigmenten in de bevedering. Hierdoor ontstaan dus op willekeurige plaatsen gedeeltelijk of volledige kleurloze veren. Bij de groene personata resulteert dit in gedeeltelijke of gehele gele veren zijn en bij de blauwe gedeeltelijke of gehele witte veren.
Dominante bont betekent ook dat we te maken hebben met een mutatie die enkelfactorige en dubbelfactorig aanwezig kan zijn maar uiterlijk is dat aan onze dominant bonte Agapornis personatus niet te merken. Verder betekent dominant ook dat ze nooit split kunnen zijn voor dominant bont.

De Kweek

Deze mutatie kan in heel wat kleurslagen worden ingekweekt maar het is toch best combinaties met pastel, ino of gezoomd te vermijden.
Bij combinaties met pastel of ino kan de kleur van de kop, bij vogels uit de blauwreeks, te bleek of zelfs helemaal wit zijn. Dit is niet echt mooi voor een dominant bonte Agapornis personatus. Maar gezien leucisme overal kan optreden hoeft onze dominant bonte Agapornis personatus geen van pastel of de ino factor te hebben  om te bleke kopkleur  te hebben. Bij de groene personata ligt dit anders en gezien dominant bont geen invloed heeft op de aanwezige psittacine blijft deze zijn rood masker behouden.
Het masker is en blijft toch altijd het kenmerk van onze Agapornis personatus en dus is het best kweekkoppels samen te stellen die een zo donker mogelijk masker hebben. Verder is natuurlijk de factor geluk die eveneens bepalend is voor het uiterlijk en dat kan op geen enkele manier benvloed worden. Dominant bonte personata met een zichtbaar masker zijn het meest geschikt om deel te nemen aan een tentoonstelling. Wel vermelden dan niet alle vogelbonden bont dulden op hun evenementen maar op de BVA show worden ze in alle geval als volwaardig beschouwd.
De kweek met dominant bont verloopt zonder enig problemen en kan gesteld worden dat dit een sterke mutatie is op voorwaarde natuurlijk dat de ouders vogels van goede kwaliteit zijn.

 

Jongen zijn al vroeg herkenbaar als ze de dominant bonte factor bezitten. Groene dominant bonte jongen hebben dikwijls een geel kleurige dons in plaats van oranje en blauw dominant bonte een sneeuwwitte dons in plaats van licht grijs. Na een tweetal weken kan je ook al aan de veerschachtjes zien of we met dominant bont te maken hebben.

 

Verder is de kweek van de dominant bonte Agapornis personatus een spannende ervaring want iedere bonte die het levenslicht ziet er telkens weer anders uit.
Indien je de ambitie hebt om deel te nemen aan de BVA show dan is het aangeraden die exemplaren in te zetten waar bontpatroon zo goed mogelijk evenredig is verdeeld op het vleugeldek en het masker duidelijk herkenbaar is.

 

Opgroei van de jongen

Naargelang de rui vordert kunnen dominant bonte jongen nog erg veranderen en dit betekent dat sommige veervelden iets donkerder kunnen worden en andere dan weer bleker. Ik leg dit even nader uit. Sommige worden nogal eens geboren met een te bleek of bijna niet zichtbaar masker maar naarmate de rui vordert, wordt bij velen het masker toch donkerder en tekent dan ook prima af. Dus de boodschap luidt hier toch van niet de vroeg je bontjes te koop aan te bieden want je zou wel eens een heuse kampioen kunnen verkopen.

   

Mogelijke combinaties

EF dominant bont groen x  groen geeft :

50% groen, 50% EF dominant bont groen

EF dominant bont groen x EF dominant bont groen:

25% groen, 50% EF dominant bont groen , 25% DF dominant bont groen

DF dominant bont x groen : 100% EF dominant bont groen

DF dominant bont groen x EF dominant bont groen:

50% DF dominant bont groen en  50% EF dominant bont groen

Voor de blauw mutatie geldt dezelfde vererving en hoef je enkel groen te vervangen door blauw. 

 

 

OPGELET !!!

  

Soms wordt nogal gemakkelijk in de mond genomen dat een personata bont is als er n of twee witte of gele veertjes zichtbaar zijn dat het bont is.
Spijtig als je zo een exemplaar koopt want de nakomelingen zullen nooit bonte vogels.
Even een voorbeeld : ik kocht enkele jaren geleden een groene Agapornis personatus met verschillende gele veertjes op de rugzijde. Dus uiterlijk een normaal groen exemplaar uitgezonderd natuurlijk de gele veertjes. Na enkele maanden werd deze pop ingeschakeld voor de kweek en twee kweekronden later leverde dit enkel groene jongen op.  Enkele tijd later ging de pop in de rui  met als eindresultaat dat die gele veertjes voor de helft gereduceerd waren. Het daarop volgende kweekseizoen gaf deze pop opnieuw gewone groene jongen en na rui was er,  van mijn ooit zo mooie pop, geen enkel geel veertje meer te bespeuren.

Later heb ik opnieuw zo een zogenaamde  dominant bonte pop aangeschaft maar deze verloor, nog voor ze werd ingeschakeld voor de kweek, al haar gele veren tijdens de rui. Voorlopig kan ik daar enkel maar uit vaststellen dat personata met een normaal uiterlijk uitgezonderd enkele gele of blauwe veertjes niet altijd dominant bonte personata zijn.
Ook agas die zeer lange tijd medicatie, slechte of eenzijdige voeding hebben gekregen kunnen soms anders gekleurde veren vertonen wat eigenlijk enkel maar een indicatie is van hun slechte conditie.

Let ook op bij de aanschaf van dominant bonte personata dat je geen pastellen koopt want de meeste jonge pastellen vertonen tijdens de rui een vlekkerig kleur patroon op de rugzijde.
Ook minder goede volwassen pastellen zien er vaak gevlekt uit en hebben witte slagpennen maar dat geeft enkel aan dat het om minderwaardige pastellen gaat of exemplaren die split zijn voor ino.

 

 

 Back