De pastel personatus

 

Agapornis personatus pastel blauw

 

 

 

Pastel blauw betekent dat we een blauwe Agapornis personatus hebben zonder donkerfactor en dat deze nog maar 50% van zijn originele blauwe kleur bezit. Om het even wetenschappelijk te omschrijven, een Agapornis personatus blauw waar de zwarte eumelanine nog maar voor 50% aanwezig is in de kern van de baarden. Door deze reductie van zwarte eumelanine is er ook minder absorptie van het daglicht en zal de blauwe kleur, welke gevormd wordt in de sponzone, lichter van kleur zijn. Het verzwakte blauwe licht gaat door de kleurloze cortex met als resultaat dat onze blauwe Agapornis personatus nog maar 50% van zijn originele kleur laat zien. Door de reductie van het zwarte eumelanine wordt eveneens het masker aangetast en wordt dit lichtgrijs. Het lichaam ziet er fletser uit en de slagpennen omschrijven we het best als bruingrijs. Belangrijk nog is te weten dat pastel recessief vererft wat betekent dat, bij de witte oogring groep,  zowel mannen als poppen split kunnen zijn voor pastel. Zo tot hier kort de technische uiteenzetting over de invloed van pastel op een blauwe personatus. Belangrijker is echter dat we weten hoe we mooie D blauwe pastellen kunnen kweken en welke combinaties de meeste kans op slagen geven.

 

Het kweken van de personatus pastel blauw is zoals bij alle andere mutaties een kwestie van goede oudervogels te hebben en zoals altijd het nodige geluk. De ervaring die ik heb met pastellen is dat de combinatie pastel x pastel soms iets minder gunstig kan zijn. Uit dergelijke combinaties zie je wel eens pastellen die een reductie van de zwarte eumelanine hebben van meer dan 50%. We herkennen ze aan hun te licht masker en bijna witte slagpennen. Als je pastel meer dan 50% opgebleekt is dan heb je heel waarschijnlijk te maken met een exemplaar dat ontstaan is uit een niet zorgvuldige selectie. Dus als je pastel blauw & pastel blauw  inzet voor de kweek is het toch belangrijk om pastellen te nemen die donkere slagpennen hebben. Ook de ino factor heeft een grote invloed op pastel waardoor deze pastellen soms tot 90% kunnen opbleken.

 

Om pastellen te kweken moet je dus over minstens één pastel beschikken en dan heb je enkele mogelijkheden om deze te kweken. De meest succesvolle maar ook de meest lange methode is je pastel koppelen aan een groene wildkleur. Het vervelende hieraan is wel dat je soms een aantal jaren nodig zult hebben voor het bekomen van een goede pastel .

We starten dus met een combinatie pastel blauw & groen en dan bekomen we 100% groene jongen die split zijn voor blauw en voor pastel. De volgende stap is dan een tweede niet verwante lijn gelijktijdig op te starten en zo kan je de nakomeling van beide lijnen aan elkaar koppelen. Een tweede mogelijkheid is om enkel gebruik te maken van blauw pastellen en blauwe exemplaren die split zijn voor pastel. Een derde mogelijkheid is inteelt maar dat is toch sterk af te raden.

 

Nu dat we het toch over inteelt hebben kunnen we dit best even kort bespreken. Veel steigeren al als ze het woord inteelt horen maar in de natuur gebeurt dit veel meer dan we zouden vermoeden. Dikwijls zijn de sterke kolonies erg verwant aan elkaar en ligt inteelt dus dikwijls aan de basis van zulke kolonie. Maar aan iedere sterke kolonie die ontstaan is door inteelt komt soms ook snel een einde. Door inteelt worden namelijk ook de zwakke of minder goede eigenschappen versterkt. Uiteindelijk zullen die minder goede eigenschappen langzaamaan de bovenhand krijgen en gaan de nakomelingen steeds zwakker worden. Zulke kolonie zal uiteindelijk uitsterven aan een ziekte, erfelijke aandoening of aan andere ongemakken. Maar ondertussen vormt zich elders wel weer een nieuwe sterke kolonie en zo blijft de wildvorm dus standhouden. Dit is nu wel geen promotie voor inteelt want dit hebben we echt niet nodig in onze kweekprogramma’s. Enkel bij het ontstaan van een nieuwe mutatie is er meestal geen andere alternatief en dan is inteelt wel verantwoord om toe te passen.

 

Bij de keuze om over de wildkleur te gaan is het aangeraden om wildkleuren in te schakelen die geen rode aanslag hebben.  Wees er van bewust dat het koppelen van een pastel blauwe personatus aan een wildkleur  jongen kan voortbrengen die rode aanslag op de borst hebben. Reden hiervoor is de pastel blauwe personatus, hoewel deze geen rode psittacine meer heeft, wel de eigenschap bezit om dit weer te activeren bij zijn groene nakomelingen. Aangezien we de bedoeling hebben om blauwe pastellen te kweken is dit, voorlopig althans, geen probleem. Onze groene nakomelingen, die nu een blauwe en pastel factor in zich dragen, koppelen we dan aan een groene die eveneens split is voor blauw en pastel. Dus met een beetje geluk is onze eerste pastel blauwe een feit. In principe zorgt de wildkleur ervoor dat de kleur en het formaat bij de nakomelingen goed zijn, maar wel natuurlijk op voorwaarde dat onze wildkleur van een degelijke kwaliteit is.

Maar uit deze combinatie bekomen we niet alleen blauw pastellen maar ook groen/pastel/blauw en blauw/pastel. Deze splitvogels zijn natuurlijk ook meer dan welkom en kunnen gebruikt worden om te koppelen aan niet verwante pastellen of om eventueel uit te wisselen met andere liefhebbers.

Ik merkte reeds op de groene exemplaren welke split zijn voor blauw dikwijls een rode aanslag op de borst en in de nek hebben. Indien je voldoende keuze hebt aan kweekvogels is het best om deze exemplaren niet te gebruiken voor verdere kweek,  als je de intentie hebt om pastellen te kweken die moeten voldoen aan de standaardeisen. Uit ervaring weet ik dat het mogelijk is om een blauwe Agapornis personatus te kweken welke geen rode aanslag vererft  aan zijn groene nakomelingen. Gebruik dus blauwe nakomelingen die uit groen/blauwe ouders komen met zo weinig mogelijk rode aanslag. Waarom is dit belangrijk ? Wel omdat de pastel groene Agapornis personatus ook uit onze combinatie kan komen en deze eveneens ontzettend mooi zijn, maar dan welliefst zinder rode aanslag op de borst. Maar over de pastel groene personatus komt er in de toekomst nog wel een uitgebreid artikel.

 

De andere mogelijkheid om blauw pastellen te kweken is gebruikt te maken van de combinatie pastel blauw x pastel blauw, pastel blauw x blauw/pastel of blauw/pastel x blauw/pastel.

Let er gewoon op dat de nakomelingen de voorziene kleur van slagpennen hebben. Uit de combinatie pastel blauw x blauw/pastel hebben we 50% kans op blauw pastellen en 50% kans op blauw/pastel. De combinatie blauw/pastel x blauw/pastel is de zeer goede combinatie gezien de kans op een te bleke lichaamskleur of bleke slagpennen het kleinst is. Weet dat uit de mooiste vogels ook af en toe eens wat minder mooie jongen kunnen geven,  maar vergeet niet dat deze nakomelingen heel waarschijnlijk goed eigenschappen in zich hebben.

 

 

 

 

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: grijs

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring

Snavel: hoornkleurig met rozige waas

Hals, nek en bovenborst: wit

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: pastel blauw

Mantel en vleugeldekveren: nuance donkerder dan de rest van het lichaam

Grote vleugelpennen: pastel blauwe buitenvlag en grijze binnenvlag

Vleugelbochten: wit

Stuit en bovenstaartveren: pastel blauw met violetachtige tint

Onderstaartdekveren: pastel blauw

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pastel blauw met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een grijze vlektekening.

Poten: lichtgrijs

Nagels: een nuance donkerder dan de poten.

 

Belangrijk is nog te weten dat de meeste pastellen tijdens de jeugdrui een vlekkerig vleugeldek kunnen hebben. Maar naarmate ze ouder worden, wordt dit egaler van kleur. Mocht dit vlekkerig patroon na meer dan een jaar nog steeds aanwezig zijn, dan is duidelijk dat deze pastellen niet de vereiste kwaliteiten bezitten. Het is best dergelijke pastellen niet in te schakelen voor verdere kweek indien je de intenties hebt om ooit aan een tentoonstelling deel te nemen.

 

 

Mogelijke verervingen :

groen x pastel groen 100% groen/pastel
groen/pastel x pastel groen groen, groen/pastel, pastel groen
blauw x groen/pastel groen/pastel/blauw, groen/blauw, groen/pastel
groen/pastel/blauw x groen/pastel/blauw groen, groen/blauw, groen/pastel, groen/pastel/blauw, blauw, blauw/pastel, pastel groen, pastel groen/blauw, pastel blauw

   

 

                

 

                       

               Back