kobalt

D blauw

 

 

 

Deze personatus bezit één donkerfactor en dus spreken van een donker blauwe personatus of kortweg D blauw.
Het is uiteraard weer belangrijk te starten met goede vogels die van degelijke kwaliteit zijn.
Let ook op bij het selecteren op de witte nekbanden want als je twee perfecte vogels met perfecte witte nekbanden aan elkaar koppelt bestaat soms de kans dat de jongen te kort masker gaan krijgen of te lichte of grijze maskers.
Het komt er eigenlijk op neer dat je de guldenmiddenweg moet toepassen als je kweekkoppels samen stelt.
Uit ervaring weet ik wel dat sommige te bleke maskers meestal op de leeftijd van een jaar toch nog donkerder kunnen worden. De boodschap is van ze niet te vroeg weg te doen.
Belangrijk is ook en dat geldt eigenlijk voor alle agaporniden dat hun nagelkleur varieert tussen licht grijs en zwart.
Het mooiste is als alle nagels dezelfde kleur hebben..

        

 

 

 

 

Standaardeisen :

 

Kleurbenaming : blauw ( vroeger was dit hemelsblauw)

Internationale naam : D blue 

Voorhoofd, kruin, wangen en kin : dof zwart

Ogen : donkerbruin met onbevederde witte oogring

Snavel : hoornkleurig met rozige waas

Hals, nek en bovenborst : wit

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek : donkerblauw

Mantel en vleugeldekveren : nuance donkerder dan de rest van het lichaam en geven een licht gehamerde indruk

Grote vleugelpennen : donker blauwe buitenvlag en zwarte binnenvlag

Vleugelbochten : wit

Stuit en bovenstaartdekveren : violet

Onderstaartdekveren : donker blauw

Staartpennen : de staartpennen zijn overwegend donker blauw met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een wit – zwarte vlektekening.

Poten : grijs

Nagels : nuance donkerder grijs dan de poten

 

Enkele kweek combinaties :

 

D blauw x D blauw :                   blauw, D blauw en DD blauw
D blauw x groen/blauw :            blauw, D blauw, groen/blauw en D groen/blauw
D blauw x D groen/blauw :        
blauw, D blauw, DD blauw, groen/blauw, D groen/blauw en DD groen/blauw
D blauw x DD groen/blauw :       D blauw, DD blauw, D groen/blauw en DD groen/blauw
D blauw x DD blauw :                 D blauw en DD blauw

 

Ervaring

Enkele jaren geleden stelde ik vast dat er eigenlijk nog heel weinig echte D blauwe exemplaren in omloop waren. Dat werd vooral duidelijk tijdens de tentoonstellingen waar nog sporadisch de D blauwe personatus werd tentoongesteld. Door de komst van de violet mutatie waren er op korte tijd heel wat blauw violetten in omloop en werd de D blauwe daardoor waarschijnlijk uit het oog verloren. Er is namelijk maar weinig verschil tussen een D blauw en een blauw violet. Een blauw violet is wel iets intensiever van kleur ten opzichte van de D blauw. In het verleden waren er verschillende keurmeesters die het verschil niet tussen beiden en regelmatig was het de blauw violet die in de prijzen viel. Dit omdat ze uiterlijk intensiever van kleur zijn en dus beschouwd worden als D blauwe met een zeer goede conditie. Door ook violetten te kweken had ik natuurlijk hetzelfde probleem en was het hoogtijd om daar wat aan te gaan doen.
In 2007 ben ik dan gestart met de opbouw van twee niet verwante lijnen groen x blauw. Uit deze combinaties groen & blauw werden de nodige splitten gekweekt en eind 2008 werden de beste groen/blauw nakomelingen tegen elkaar gezet.
Ondertussen had ik ook een strenge selectie gedaan bij mijn D groene en  werden deze gekoppeld aan de nieuwe generatie blauwe personatus.

 

 

 

Back