hybriden

Hybriden

 

 

In dit artikel wil ik het enkel hebben over hybride agaporniden en hun levensverwachtingen.Jaarlijks worden er toch wat hybriden gekweekt, bewust of onbewust, maar het is een feit dat dergelijke exemplaren meestal geen aangenaam leven te wachten staat. Sommige kwekers doen dit bewust om bepaalde eigenschappen van de ene soort naar de andere soort over te brengen.
Ik kan begrijpen dat een bepaalde kleur ook interessant is bij een andere soort van agaporniden en als dit met kennis van zaken gebeurt, is dit voor mij eventueel nog aanvaardbaar. Maar dit betekent helemaal niet dat ik dit principe toejuich. Een nieuwe mutatie die bij de personatus ontstaat kan binnen afzienbare tijd ook bij de fischeri of nigrigenis ontstaan. Alleen is geduld een zware dwarsligger en zien sommige kwekers zo hun kans voorbij gaan om een graantje mee te pikken.

 

Het enige voordeel  aan het overbrengen van een kleur of mutatie naar een andere soort is, dat op lange termijn dat de populatie er in totaal op zal vooruit gaan. Maar wat gebeurt er met de “tussenproducten”: die jongen die er niet uitzien als een personatus, een fischeri of een nigrigenis ? Als een bepaalde nieuwe eigenschap bijvoorbeeld enkelfactorig dominant is, dan betekent dit in principe dat er jongen zullen bij zijn die de nieuwe mutatie niet bezitten, maar er ook niet uit zien als een personatus, nigrigenis of fischeri.
Sommige kwekers houden er niet aanvaardbare praktijken op na, wat betekent dat zulke hybriden  geen lang leven beschoren is. We kunnen alleen maar hopen dat dit  een uitzondering is.
Maar het gebeurt ook dat zulke hybriden in de handel terechtkomen en dan ziet hun levensverwachting er meestal niet rooskleurig uit. Dikwijls wordt er voor zulke aga’s weinig of geen geld gegeven en sommige eigenaars zijn al blij dat ze ervan verlost zijn. Uiteindelijk zullen deze hybriden in de export benut worden als “opvulmateriaal” wanneer voor een bepaalde levering het vereiste aantal vogels niet bereikt wordt. Deze hybriden vertrekken dan mee naar een ander continent, maar eens op de plaats van bestemming worden ze uitgeselecteerd en verdwijnen ze weer in een vervoersbox op weg naar een andere bestemming. Dit betekent dat zulke aga’s enkel nog reizen en waarschijnlijk nooit een vaste verblijfplaats  zullen kennen.

 

Beginnende liefhebbers schaffen soms ontwetend hybriden aan om te kweken en stellen nadien vast dat ze bedrogen zijn, want sommige hybriden zijn immers onvruchtbaar. Hybriden kweken is een verantwoordelijkheid van de eigenaar. Dit betekent dat wanneer een personatus en een fischeri of eender welke andere niet aanvaardbare combinatie wordt samen gezet, de eigenaar moet vermijden dat er jongen uit voortkomen. Als dit door onwetendheid toch gebeurt, is het de grote verantwoordelijkheid van de kweker om naar een goede oplossing voor de nakomelingen te zorgen. Dit kan door zulke exemplaren gratis of tegen een kleine vergoeding aan te bieden aan liefhebbers, die de bedoeling hebben om deze vogels als huisdier te houden.
Wat kan je nu verwachten van een hybride agapornis, wel eigenlijk gedragen deze zich zoals iedere andere aga.
Maar er zijn zoals altijd uitzonderingen en dus zullen er zeker en vast hybriden zijn die niet zonder handschoenen kunnen aangepakt worden.
Sommige eigenaars hebben hun hybriden moeten verwijderen uit hun gemeenschappelijke volière omdat deze constant agressief waren ten opzichte van andere agaporniden.

 

Back