Vererving

Genetica in een notendopje

 

Nieuwe benamingen !

 

 

Kleuren :

lichtgroen, donkergroen en olijf wordt groen, D groen, DD groen.

hemelsblauw, kobalt en mauve wordt blauw, D blauw en DD blauw.

violet = D blauw en 1 of 2 violetfactoren.

Vanaf het keurseizoen 2004 gebruiken worden de nieuwe benamingen gebruikt bij het keuren van agaporniden, maar op iedere keurfiche zal de nieuwe en oude tussen haakjes vermeld worden.
Het eerste jaar zal het een aanpassing zijn zowel voor de de keurmeesters als voor de liefhebbers, maar toekomstig gezien zal het voor iedereen eenvoudiger zijn omdat men in iedere Federaties en Speciaal clubs dezelfde naam zal gebruiken voor dezelfde vogel of mutatie.
Bijna alle Federaties en Speciaal clubs in België en Nederland gebruiken vanaf volgend keurseizoen deze vernieuwing en de BVA heeft ook ernstige contacten om in verschillende Europese landen deze benamingen te laten aanvaarden in hun standaarden.

Waarom genetica echt belangrijk is !

Wel soms hoor ik kwekers nog  zeggen dat een personatus split is voor D blauw of violet of gezoomd enz...
Maar als je de artikelen leest waar ik de verschillende kleuren bespreek zal je wel vaststellen dat sommige kleuren dominant vererven of recessief.
Bijvoorbeeld een violet factor vererft dominant wat betekent dat de jongen ofwel violet zijn of niet.
Dus een jong kan nooit split zijn voor violet !
Als je dus een kweekkoppel hebt D blauw & D blauw en je merkt dat er een violet D blauw jong bij is betekent dit niet dat een van de ouders split is voor violet.
Maar dat één van de kobalt ouders een EF violet blauwe personatus is.
Voor meer uitleg over de violette kan je best een kijkje nemen op volgende pagina Violet.

Recessief betekent dat beide ouders split moeten zijn en dat is bijvoorbeeld van toepassing bij de pastel mutatie.
Maar de volgende blokkenschema's zullen veel duidelijker zijn hoe iets kan vererven
Eerst moet je wel weten dat er enkel groene of blauwe personata zijn maar dat ze bijvoorbeeld één of twee donkerfactoren kunnen hebben.
Dus een groene personatus met één donkerfactor is een D groene personatus
Een blauwe personatus met één donkerfactor is een D blauw.
Nu gaan we de blokjes zwart maken en dan komen we tot de volgende voorstelling.

££   : geen donkerfactor  en dus een groene of blauwe personatus

¢£  : één donkerfactor en dus een D groene of D blauwe personatus

¢¢  : twee donkerfactoren en dus een DD groene of DD blauwe personatus

Als beide vogels blauwe zijn hebben we het volgende blokkenschema.
Blokjes één en twee is een blauwe personatus en drie en vier is de tweede blauwe personatus.
Elke jong erft één blokje van de ouders en voor de gemakkelijkheid gaan we ervan uit dat er vier jongen zijn.
De twee blokjes per ouder stellen in feiten een chromosomen paar voor.

blauw & blauw

of

groen & groen

£ £        £ £ 
 
1    2       3    4


££  1  3

££ 2  3

££ 1  4

££ 2  4

Zoals je merkt hebben alle jongen twee niet gekleurde blokjes geërfd wat betekent dat alle jongen blauwe of groene personata zijn.

Ons volgend koppel is een kobalt en een blauwe personata en dan tekenen we het volgende blokkenschema.
Het zelfde is ook dus toepasselijk voor groen  en  D groen.
Donkergroen of kobalt betekent dat we één blokje donker maken

         D blauw  & blauw

 ¢ £ £ £

      1     2       3    4       

 ¢£ 1 3

 ££ 2 3

 ¢£ 1 4

 ££ 2 4

Dit betekent nu dat er 50% kans is voor blauwe personata en 50% kans voor D blauwe personata
Het zelfde natuurlijk bij de groene en de D groene personata.
Volgend schema is een koppel  bestaande uit D blauw & D blauw.

D blauw & D blauw

¢ £ ¢ £

1    2        3    4

 ¢¢ 1 3

 £¢ 2 3

 ¢£ 1 4

 ££ 2 4

Dit betekent nu dat er 25% kans is op DD blauw, 50% kans op D blauw en 25% kans op blauw.
Voor de groenreeks betekent dit dat ook dat er 50% kans op DD groen is, 50 kans op D groen en 25% kans op groen.
Ik denk dat het eenvoudig is om  zelf eens uit te zoeken hoe bijvoorbeeld een koppel DD blauw & DD blauw vererft of een koppel blauw & DD blauw.
Je kan nu zelf combinaties maken en uitrekenen hoeveel kans er bestaat om een bepaalde kleur te kweken.
Wel dient er rekening gehouden te worden dat de natuur ook zijn zegje heeft en dat er  bij de vorige berekening in mogelijk geen DD blauwe in de nest zou liggen.
De volgende ronde zullen die er misschien wel zijn maar mogelijk dan weer geen blauwe.

Bij EF of DF mutatie zoals violet of gezoomd doen we dus juist dezelfde berekening en dit betekent dat een EF violet personatus als volgt wordt voorgesteld ¢£ en een DF ¢¢.

EF           DF

  ¢£    ¢¢
 1 2           3 4

¢¢ 1 3

£¢ 2 3

¢¢ 1 3

£¢ 2 4

Bij deze dominante violet vererving is er 50% kans op DF violet  en 50% kans EF violet.
Bij een koppel EF D blauw violet & DF blauw violet reken je eerst uit hoe D blauw & D blauw vererft en nadien hoe EF violet & DF violet vererft.

Dit lijkt misschien moeilijk maar als je even de beide schema's langs elkaar legt dan zie je dat het gemakkelijk te analyseren is.

 

Back